Oferta - ZABIEGI NA RATY

Informacje o Ratach.

Ratalnie.com to instytucja finansowa, która nie jest bankiem. Jest to spółka, która wprowadziła na polski rynek unikalny produkt -RATY-dedykowany branży medycznej, skierowany do pacjentów wszelkich specjalizacji. Raty w KAMAJO to prosta procedura oszczędzająca czas pacjenta, szybka decyzja i brak zawiłych formalności. Bez ponoszenia kosztów Pacjent otrzymuje konkretną i niezmienną (chyba, że na lepsze) ofertę pożyczki, a jedynym wymaganym dokumentem jest potwierdzenie osiąganego dochodu. Umowa jest podpisywana w domu lub pracy Pacjenta - w obecności kuriera - i od razu wraca do centrali Ratalnie.com. Środki na leczenie są przelewane na konto kliniki niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie podpisanych dokumentów.

Oprocentowanie

Pożyczki są oprocentowane na poziomie od 0% do 15,99% w skali roku. Wysokość oprocentowania zależy od indywidualnej oceny scoringowej Klienta. Na ocenę tę ma wpływ wiele różnych czynników: wiek, wysokość osiąganego dochodu, historia kredytowa, sytuacja rodzinna, ilość i wysokość istniejących zobowiązań i wiele innych. Ratalnie.com w ciągu 15 minut od przeprowadzonej weryfikacji składa Klientowi ostateczną, "krojoną na miarę" ofertę. Zostaje zaproponowany wtedy okres kredytowania i informacja o wysokości raty. Na życzenie klienta Ratalnie.com przesyła taką informację na wskazany adres mailowy.

Czy są koszty dodatkowe?

Tak, zdarza się, że w określonych sytuacjach Klient musi dodatkowo opłacić składkę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie pożyczki.Możliwa jest również prowizja od przyznanego kredytu mieszcząca się w przedziale 0-5%. Koszty te są oczywiście skredytowane, ale nieoprocentowane. To czy klient będzie ponosił wspomniane koszty zależy od ostatecznej weryfikacji. O wszystkich ewentualnych kosztach dodatkowych pacjent jest informowany podczas rozmowy telefonicznej.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Możliwe okresy kredytowania to 6, 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?

Ratalnie.com udziela pożyczek od 450 zł do 50.000 zł 
 
Jakich dokumentów wymaga Ratalnie.com?

Dokument potwierdzający uzyskiwanie dochodów. 
Akceptujemy następujące źródła dochodu:
  • Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony - wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu na druku Ratalnie.com, który jest dostępny na stronie internetowej lub w klinice. 
  • Działalność gospodarcza -wymagamy PIT za ostatni rozliczony rok oraz historia obrotów na koncie za ostatnie 3 miesiące,
  • Umowa zlecenie i umowa o dzieło - jeśli jest zachowana ciągłość z tym samym zleceniodawcą, to zaświadczenie o zarobkach, jeśli nie, to umowy za okres 6 miesięcy wstecz i potwierdzenie wpływów na konto za ostatnie 3 miesiące.
  • Renta lub emerytura - kopia potwierdzenia przyznania świadczenia i potwierdzenie wpływu na konto za ostatni miesiąc lub odcinka otrzymania świadczenia za ostatni miesiąc.
Harmonogram leczenia podpisany przez osobę upoważnioną ze strony kliniki/ ewentualnie potwierdzenie mailowe z danymi zawartymi w druku harmonogramu.

Czy ktoś z rodziny może zaciągnąć pożyczkę?

Tak, Ratalnie.com dopuszcza sytuacje gdy Pożyczkobiorca nie jest Pacjentem. Pożyczkobiorca nie musi być spokrewniony z Pacjentem. Akceptowane jest również łączenie dochodów w gospodarstwie domowym (jeśli Pożyczkobiorcy brakuje zdolności kredytowej). Osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkające i zarabiające za granicą mogą występować o pożyczkę. 
 
Jak szybko gotówka jest wypłacana?

Po złożeniu Pacjentowi ostatecznej oferty i jej akceptacji, system generuje umowę pożyczki, która następnego dnia roboczego jest wysyłana pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier przekazuje Klientowi dwa egzemplarze umowy oraz weryfikuje dane z dowodem osobistym. Klient podpisuje oba egzemplarze umowy w wyznaczonych miejscach i oddaje je kurierowi wraz z oryginałem podpisanego zaświadczenia o zarobkach (lub innego dokumentu dochodowego). Kolejnego dnia roboczego kurier dostarcza dokumenty do centrali Ratalnie.com, gdzie są weryfikowane. Po pozytywnej akceptacji umowa zostaje podpisana ze strony Pożyczkodawcy, a środki są przelewane na konto kliniki. Do Klienta zostaje wysłana podpisana umowa pożyczki oraz blankiety spłat kolejnych rat. Klinika dostaje informację o uruchomionych na jej konto środkach przeznaczonych na leczenie.


NOWOŚCI

Laserowa depilacja


Laserowa depilacja
informuj mnie o nowościach

PROMOCJE
                                    WSPÓŁPRACUJEMY