Kamajo - REGULAMIN KAMAJO

 1. Salon Urody Kamajo powiązany ze stroną internetową www.kamajo.pl, właścicielem firmy jest Kamajo Monika Wiśniewska, NIP 645–150–80–86, REGON 276983230.
 2. Godziny otwarcia salonu Kamajo: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00
 3. Zabiegi w salonie Kamajo są wykonywane w oparciu o umowę starannego działania i salon dokłada wszelkich starań korzystając z aparatury, preparatów oraz profesjonalnej wiedzy, aby rezultat zabiegu był optymalny, mając na uwadze okoliczności i uwarunkowania indywidualne klientki, takie jak : wiek, stan skóry, ogólny stan zdrowia, hormony, alergie. Rezultat końcowy zabiegów jest indywidualny, zależy od reakcji organizmu i skóry na zastosowaną technologię.
 4. Salon Urody Kamajo oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.
 5. Zakup usługi w Salonie Urody Kamajo równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, kartach pacjenta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Urody Kamajo zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 8. Nasze promocje, rabaty, karnety, bony upominkowe nie łączą się.
 9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu salon Kamajo nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 10. Voucher Kamajo, zniżki i promocje dotyczą tylko i wyłącznie usług kosmetycznych. Nie obejmują one sprzedaży produktów, medycyny estetycznej i makijażu permanentnego chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 11. Za usługi świadczone w salonie Kamajo płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie w zakładce : Kontakt.
 13. Ewentualne reklamacji będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni od daty wykonania zabiegu.
 14. Na terenie salonu zakazane jest: palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią, wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą kierownictwa lub właściciela salonu.
 15. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 16. Jeżeli osoba dysponująca voucherem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności najpóźniej dzień przed zabiegiem, salon Kamajo traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 17. Zakup vouchera stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w Regulaminie Kamajo .
 18. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Vouchera salon Kamajo nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 19. Ważność Vouchera podana jest na zakupionym voucherze i obowiązuje bezwarunkowo 6 miesięcy od daty zakupu.
 20. Po zakończeniu ważności vouchery będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 21. Płatność za vouchery może nastąpić gotówką lub kartą płatniczą.
 22. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione vouchery.
 23. Karnety na zabiegi seryjne należy realizować w ściśle określonym terminie ustalonym przez kosmetologa. Skuteczność zabiegów jest ściśle uzależniona od systematycznych wizyt.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Klienci KAMAJO,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo i wzajemne poszanowanie czasu spędzonego w naszym salonie oraz kierując się najlepszymi intencjami uprzejmie informujemy o 2 zasadach w funkcjonowaniu naszego miejsca, licząc na Państwa zrozumienie:

1. Teren KAMAJO jest ogrodzony. Bardzo prosimy o bezpieczne parkowanie i zwracanie uwagi na bezpieczeństwo własne, ale także innych samochodów, osób oraz ogrodzenia. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że teren jest monitorowany oraz że parking przeznaczony jest dla Klientów KAMAJO na czas zabiegu i posiada 5 miejsc postojowych. W przypadku zajętych 5 miejsc bardzo prosimy o parkowanie na ul. Opolskiej, Św Katarzyny, Cebuli, wokół skwerka na przeciwko salonu lub w innych pobliskich miejscach.

Warunki bezpieczeństwa nie pozwalają nam na umożliwienie parkowania samochodów w większej ilości. Tym niemniej cieszymy się, że posiadamy w ogóle możliwość parkingu, czym nie może poszczycić się wiele salonów fryzjerskich i kosmetycznych:)

2. W naszym salonie wszyscy Państwo korzystacie z zabiegów, podczas których oprócz efektu ważny jest również relaks psychiczny każdego z Państwa oraz swobodna, cicha, skupiona i nieskrępowana praca naszego personelu. Aby wykonywać dla Państwa usługi na najwyższym poziomie pracujemy na bardzo kosztownych profesjonalnych urządzeniach, technologiach laserowych, wykonujemy czasem zabiegi przy użyciu niebezpiecznych, chemicznych lub ostrych preparatów, sprzętów i urządzeń.

Ponadto w salonie znajdują się strome i śliskie schody, a w poczekalni sofa przeznaczona jest dla Klientów oczekujących na zabiegi i zapewnia optymalną ilość miejsca.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki będziemy niezwykle wdzięczni, jeśli w zabiegach nie będą uczestniczyć Państwa najmłodsi milusińscy. Kochamy dzieci i bardzo lubimy ich towarzystwo, ale podczas godzin pracy salonu musimy brać pod uwagę komfort wszystkich Klientów, skupioną i odpowiedzialną pracę zespołu, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.

Liczymy na to, że Państwu również zależy na komforcie i bezpieczeństwie podczas swoich zabiegów i w sposób przyjazny rozumiecie Państwo nasze najlepsze intencje.

Państwa wyrozumiałość będzie dla nas dużą pomocą w profesjonalnym wykonywaniu obowiązków i umożliwi wszystkim radość, relaks i bezpieczeństwo podczas przebywania w naszym salonie:)